Home

Welkom op de website van Stichting Natuur- en Milieuwacht.

Op deze website kunt u informatie vinden over de plannen die het Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente en Provincie heben met de Bergboezem in polder Berkel.

Stichting Natuur- en Milieuwacht maakt zich hard voor het behoud van dit cultuurhistorische weidegebied, daarbij gesterkt door omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden.

Op deze website vindt u enige achtergrondinformatie over de Bergboezem. Daarnaast worden de plannen met de Bergboezem gepresenteerd en worden de argumenten van Stichting Natuur- en Milieuwacht tegen deze plannen geformuleerd. Ook vindt u hier het alternatieve plan om de Bergboezem op een agrarische en natuurvriendelijke manier in te richten, met het behoud van zijn cultuurhistorische waarde en met behoud van de talrijke weidevogels.

Daarnaast kunt u informatie vinden over de manieren waarop u Stichting Natuur- en Milieuwacht kunt steunen, want uw steun is hard nodig!

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht